Log in

Log in

WATERinMARCH! 2017 - Ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Άρτα οι εκδηλώσεις WATERinMARCH! 2017 που σηματοδοτούν το τέλος μίας περιόδου χρήσης του συμμετοχικού συστήματος παροχής σύμβουλών άρδευσης IRMAsys και την αρχή της επόμενης και θέτουν προβληματισμούς στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας νερού που ως τέτοια έχει οριστεί από τον ΟΗΕ η 22/3. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις WATERinMARCH! 2017 έχουν συμπεριληφθεί στην επίσημη λίστα εκδηλώσεων του παγκόσμιου αυτού οργανισμού.
Στις 3ήμερες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την Τρίτη 21/3/2017 με μία ειδική εκδήλωση – ενημέρωση των στελεχών της υπηρεσίας σχετικά με το δίκτυο των αγρομετεωρολογικών σταθμών που διαχειρίζεται το ΤΕΙ Ηπείρου στην πεδιάδα της Άρτας, κορυφώθηκαν την Τετάρτη 22/3/2017 με μία μεγάλη ανοικτή συζήτηση και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 23/3/2017 με μία εκδήλωση στο ΤΕΙ Ηπείρου, συμμετείχαν περισσότερα από 250 άτομα.
Υλικό (παρουσιάσεις, video κοκ) από τις εκδηλώσεις είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο των εκδηλώσεων: http://www.irrigation-management.eu/communication/water-in-march#WM2017. Το υλικό αυτό έχουν επισκεφτεί έως σήμερα (10 ημέρες από το πέρας των εκδηλώσεων) περισσότερα από 3.000 άτομα από όλη την Ελλάδα.
Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 42 έτη, το 53% αυτών ήταν γεωτεχνικοί και το 35% αγρότες. Μία ομάδα εξαίρετων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην δημόσια συζήτηση που έγινε στις 22/3 στην κατάμεστη αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Μακρυγιάννης» της Άρτας ενώ η συζήτηση ενισχύθηκε από την ενεργό συμμετοχή που κοινού στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κυρίως επιχειρηματίες, συνεταιριστές, γεωπόνοι, αγρότες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μεταξύ των εξαιρετικών τοποθετήσεων αξίζει να σημειωθούν αυτές των κ.κ. Γ. Παπάζη, γεωπόνου από τα Ιωάννινα, Μ. Θεοχάρη, αν. καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου, Δ. Ξυλογιάννη τέως επ. καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου, Χρ. Κολιού, επιχειρηματία, Χ. Ξυλογιάννη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Basilikata (Ιταλία), του κ. Γ. Χρήστου γεωπόνου από το Αγρίνιο, Ε. Νικολάου, προϊσταμένου ΙΓΜΕ Πρέβεζας, Γ. Μάνου, καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου και πολλών άλλων.
Το 74% όσων καλλιεργούν ακτινίδιο από τους συμμετέχοντες έχουν εγκαταστήσει την ποικιλία Χέιγουορντ και ο μέσος όρος της έκτασης που καλλιεργούν είναι 16 στρέμματα. Μόνο το 13% ανήκει σε κάποιον συνεταιρισμό. Το 65% γνώριζε το σύστημα αγρομετεωρολογικών σταθμών που διαχειρίζεται το ΤΕΙ στην πεδιάδα της Άρτας ενώ το παρόμοιο ποσοστό (61%) γνώριζε και το σύστημα παροχής συμβουλών άρδευσης IRMAsys που λειτουργεί εδώ και 2 έτη στην πεδιάδα. Σχεδόν το 50% όσων συμμετείχαν στη συζήτηση θεωρούν ως μεγαλύτερα προβλήματα για την ανάπτυξη της καλλιέργειας την τιμή παραγωγού και την έλλειψη τεχνογνωσίας / ειδικών επιστημόνων / εκπαίδευσης παραγωγών και την. Επίσης ως ζητήματα που πρέπει να προσεχθούν, τέθηκαν η υπευθυνότητα που πρέπει να δείξει η πολιτεία σχετικά με την τιμή του αγροτικού ρεύματος και την επιχειρούμενη τιμολόγηση του νερού άρδευσης καθώς και η πιθανή σύνδεση της μείωσης παραγωγής της περιόδου 2015-216 με τις υψηλές θερμοκρασίες της αντίστοιχης χειμερινής περιόδου και οι τρόποι αποζημίωσης σχετικών ζημιών από τον ΕΛΓΑ ή άλλους μηχανισμούς. Για το πρώτο θέμα το ΤΕΙ Ηπείρου βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό τη δημιουργία σχετικής ομάδας υποστήριξης των παραγωγών.
Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΙ έχει καταθέσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου πρόταση στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με αντικείμενο την επέκταση του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών στις κυριότερες πεδιάδες της Ηπείρου, την επέκταση του συμμετοχικού συστήματος παροχής συμβουλών άρδευσης σε αυτές και τη διασύνδεσή του με τους σχετικού οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων (ΟΕΒ).
Οι εκδηλώσεις είχαν ως βασικούς χορηγούς τις εταιρείες Αγροδομή, SCIENTACT, KOUVIDIS, POPTYPON, Φυτώρια Βίτσιος και 4Seasons catering. Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο ΑγροΤύπος αε. Η Vodafone Κατάστημα Άρτας στηρίζει τη λειτουργία του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών προσφέροντας ατελώς σχετικές υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων.